Historie

Deze pagina is nog in de maak maar... Heb je zelf nog verhalen uit je eigen sloeproeitijd neem contact met ons op. We horen graag over de avonturen!

Hoe het allemaal begon

Oorsprong

Toen het vak roeien weg viel uit het verplichte curriculum van de zeevaart opleiding is de Roeivereniging zeevaartschool Rotterdam overgebleven. Hier konden alle leerlingen die studeerde voor het vak Marof te recht om de prachtige sport uit te oefenen. Vele generaties aan zeevarende hebben bij het roeiteam een tweede thuis gevonden. Sinds december 2020 zijn we een losstaande vereniging tot die tijd waren we een deel van de opleiding. De intieme samenwerking tussen het STC en het roeiteam STC blijven echter in stand en worden actief onderhouden.

Toekomst

Het doel is om de vereniging in de toekomst voort te laten bestaan. Keer op keer het stokje doorgeven aan de nieuwe studeten. Aan de hand van de moderne technologie aan de wereld laten zien wie wij zijn en wat wij doen. Ook willen wij graag zoveel mogelijk op podia verschijnen in de komende seizoenen. Boven alles willen wij het thuis blijven waar alle roeiers op terug kijken met een glimlach.

Oud zeevaartschool Rotterdam sloepen

SloepType sloepHuidige naamHuidig thuis
Nederlander IReddingssloepKaapse vreugdZeeuwse Deernen
Nederlander IIReddingssloepVliegende groene dreackSTC Zwolle
Rotterdammer IReddingssloepRotterdammerHeren van Delfshaven
Rotterdammer IIReddingssloepZeesterSTC Zwolle
Jan Backx IReddingssloepAmbiorixAmbiorix
PolyesterReddingssloepPolyesterWesteinder sloeproeiteam
PolynoomSpiegelsloepPolynoomSloepweesje